Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно-діагностичний центр №20" Одеської міської ради

Записатись до лікаря


Cповіщення
Ваше повідомлення надіслано! Адміністратор зв'яжеться з Вами найближчим часом

Лікарі

55 Лікарів

Новини

Статті

 • 15 Травня 2024 11:26
  Артеріа́льна гіперте́нзія (АГ) — хронічне захворювання, під час якого головною діагностичною ознакою є стійке підвищення гідравлічного тиску в артеріальних судинах великого кола кровообігу. Задавнений термін, який означає підвищення понад норму кров'яного тиску в судинному руслі — гіпертоні́я.
 • 07 Травня 2024 11:13
  13.05.2024 року - День профілактики та діагностики меланоми
 • 23 Квітня 2024 09:49
  Чорнобильська атомна електростанція є символом наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Трагедія, спричинена вибухом на її четвертому енергоблоці, не має аналогів за обсягами забруднення природного середовища, негативного впливу на здоров’я та психіку людей, їхній побут і соціально-економічні умови життя.

Про нас

КНП «КДЦ №20» ОМР розташовано в 7-і поверхової, типової будівлі. Перебуває в Київському районі міста Одеси біля зручної транспортної розв'язки. Як самостійна медична установа організована в 1973 році. Має ліцензію на медичну діяльність і першу акредитаційну категорію.

З 01.04.2019 року Комунальна установа «Міська поліклініка № 20» реорганізована в Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради. В складі КНП "КДЦ №20" функціонує "Міський дерматовенерологічний центр". В теперішній час КНП «КДЦ № 20» ОМР оснащено сучасним обладнанням: цифровими апаратами ФГ, мамографії, дерматоскопом, лабораторним, УЗД апаратом експертного класу, ендоскопічним обладнанням у комплекті з відеогастроскопом та відеоколоноскопом, ЛОР - установкої лікувально - діагностичної, електрохірургічним високочастотним апаратом, електронейроміографічним комп'ютерним комплексом, електроенцефалографічним комп'ютерним комплексом. Встановлена апаратура дозволяє виявляти на ранніх стадіях новоутворення як злоякісні, так і доброякісні: мамограф- захворювання молочних залоз, дерматоскоп - захворювання шкіри, ФГ - захворювання легень, відеогастроскоп та відеоколоноскоп - захворювання травної системи, ЛОР - установка - захворювання ЛОР органів, УЗД - виконує дослідження мя'ких тканин, залоз, внутришніх органів, у т.ч. серця. Сучасне лабораторне обладнення дозволяє виконувати складні дослідження, наприклад: гормони та онкомаркери.


У закладі встановлена єдина медична інформаційна система (МІС). Кабінети оснащені комп’ютерної технікою, якою довільно володіють співробітники.

Заклад має змогу надавати медичну допомогу за наступними спеціальностями:

 • гастроентерологія;
 • дерматовенерологія;
 • кардіологія;
 • лабораторна діагностика;
 • неврологія;
 • онкологія;
 • отоларингологія;
 • офтальмологія;
 • проктологія;
 • психотерапія;
 • ревматологія;
 • терапія;
 • травматологія;
 • урологія;
 • фізіотерапія;
 • функціональна діагностика;
 • хірургія;
 • ендокринологія;
 • ендоскопія.

 

Хірургічне відділення оснащено операційним блоком, де виконуються усі види амбулаторних оперативних втручань, у тому числі видалення гриж та контрактур.

Допомогу населенню надають кваліфіковані лікарі, які постійно, неперервно займаються підвищенням свого професійного рівня. Так лікарів вищої категорії - 50, першої - 5, другої –7, спеціалістів - 7 та молодих спеціалістів - 2. Заклад постійно приймає участь в виконанні програми «Здоров’я», затвердженої міської радою: Виконуються дослідження на туберкульоз, ВІЛ, дослідження чоловіків після 40 років на простат-специфічний антиген при наявності показань, на глікозильований гемоглобін у пацієнтів, які отримують інсулінотерапію. Також за кошти міського бюджету виконуються дослідження методом ІФА на антитіла IgM/IgGSARSCov-2.

Вищевикладене дало змогу закладу підписати договори з НСЗУ за наступними пакетами:

 1. Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах.
 2. Мамографія.

ПЕРЕЛІК БЕЗОПЛАТНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ЗА ПРОГРАМОЮ ДЕРЖАВНИХ МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ

(ДОГОВІР З НАЦІОНАЛЬНОЮ СЛУЖБОЮ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ № 1237-E123-P000)

І. ЗА ПАКЕТОМ «ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА, СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЛІКУВАННЯ В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ»

- Встановлення/зняття діагнозу, визначення способів і методів лікування, курсу процедур і рекомендацій, а також подальшого маршруту пацієнта/пацієнтки,

- Призначення та/або корекція медикаментозного лікування,

- Динамічне спостереження за пацієнтом/пацієнткою із хронічними захворюваннями,

- Надання медичної допомоги в умовах денного стаціонару,

- Проведення хірургічних операцій в амбулаторних умовах,

- Своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування: обов’язкове анестезіологічне забезпечення під час виконання всіх інвазивних діагностичних та інших лікувальних процедур,

- Проведення профілактики захворювань,

- Оформлення довідок, формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та направлень на медико-соціально-експертну комісію,

- Надання невідкладної медичної допомоги, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги пацієнту/пацієнтці до її прибуття,

- Направлення пацієнта/пацієнтки за наявності показань для надання спеціалізованої медичної допомоги та послуг реабілітації.

Підстави надання зазначених послуг:

- направлення лікаря з надання первинної медичної допомоги, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;

- направлення лікуючого лікаря;

- самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;

- самозвернення у невідкладному стані.

Інструментальні дослідження

- рентгенологічні дослідження;

- ультразвукові дослідження;

- ендоскопічні дослідження:

гастроскопія;

езофагодуоденоскопія;

дуоденоскопія;

- функціональні дослідження:

електрокардіографія (ЕКГ);

електроенцефалографія (ЕЕГ);

спірографія;

холтерівське моніторування;

- офтальмологічні дослідження:

офтальмометрія (кератометрія);

офтальмоскопія;

рефрактометрія;

діоптриметрія;

периметр поля зору;

- дослідження слуху (аудіологічні):

аудіометрія;

тимпанометрія (імпедансометрія);

отоакустична емісія;

слухові викликані потенціали.

- інші інструментальні дослідження відповідно до галузевих стандартів.

Лабораторні дослідження

Загально-клінічні дослідження:

- загальний аналіз крові,

- загальний аналіз сечі,

- аналізи калу, копрологічне дослідження, кал на приховану кров та кальпротектин, кал на гельмінти,

- секрет простати. 

Біохімічні дослідження:

- печінкові проби ( білірубін , АсТ, АлТ),

- лужна фосфатаза,

- гама-глутамілтранспептидаза,

- ниркові проби (Сечовина, креатинин),

- ревмопроби ( СРБ, РФ, АСЛо),

- мікроелементи крові (К, Са, Р, Магній, Залізо, Хлоріди),

- сечова кислота,

- коагулограмма крові (протромбіновий час, фібріноген, протромбіновий індекс), коагуляційний гемостаз (тромбіновий час, активований частковий (парціальний) тромбопластиновий час (АЧТЧ, АПТЧ), фібриноген, міжнародне нормалізоване відношення (МНВ), Д-Дімер,

- ліпідограмма (тригліцериди, загальний холестерин, ліпопротеїди низької щільності (ЛПНЩ), ліпопротеїди високої щільності) (ЛПВЩ) в сироватці крові,

- глікований гемоглобін,глюкоза в цільній крові або сироватці крові;

- феритин.

Імунологічні дослідження:

- тироксин (Т4 загальний, Т4 вільний), трийодтиронін (ТЗ загальний, ТЗ вільний), тиреотропний гормон (ТТГ), тиреоглобулін (ТГ), інсулін,

-пухлинні маркери ( ПСАзаг, СА-15-3, СА125, СА19-9, РЄА, АФП)

- гормони (тестостерон заг, пролактін)

- антитіла до COVID-19 (ig М/ іg G)

- HBsAg;

- антитіла до HCV;

- сифіліс РМП;

- антитіла до ВІЛ.

ІІ. ЗА ПАКЕТОМ «МАМОГРАФІЯ»

 1. Консультація пацієнтки лікарем перед дослідженням з метою виявлення протипоказань або важливих аспектів для проведення дослідження, а також аналіз проведених раніше досліджень (за наявності).
 2. Проведення проекційного рентгенографічного неінвазивного дослідження молочних залоз у двох проекціях, проведення додаткових проекцій, прицільного знімка.
 3. Аналіз та опис результатів досліджень та, за необхідності, надання рекомендацій щодо наступного дослідження та методів уточнення виявлених змін.
 4. Надання невідкладної медичної допомоги пацієнтці, а також виклик бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги за потреби та надання невідкладної медичної допомоги до її прибуття.
 5. Направлення пацієнтки для отримання спеціалізованої медичної допомоги, інших медичних послуг.
 6. Надання результатів обстеження на плівці та/або запис на цифровий носій пацієнтки (за бажанням).

Інформаційні матеріали стосовно діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
Актуальна інформація

Повне найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради.

Скорочене найменування підприємства: КНП "КДЦ № 20" ОМР.

Код ЄДРПОУ 02774562

Місцезнадходження підприємства: 65114, місто Одеса, вулиця Левітана, 62

E-mail:  [email protected]

Назва веб - сайту: kdc20.itmed.org

РЕКВИЗИТЫ:

 Адреса: 65114, м. Одеса, вул. Левітана, 62

ЄДРПОУ 02774562

р/р UA043204780000026003924864064

в  АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

р/р UA453204780000026006924882139

в  АБ «Укргазбанк»

МФО 320478

ІПН 027745615516 

Цілі діяльності підприємства

Підприємство створене з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я шляхом надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторних умовах, а також вжиття заходів з профілактики захворювань та підтримки громадського здоров'я.

Основні види діяльності підприємства

- медична практика з надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторних умовах;

- надання пацієнтам відповідно до законодавства на безвідплатній та відплатній основі послуг вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги;

- надання консультації, проведення діагностики, лікування, реабілітації та профілактики хвороб, травм, отруєнь;

- організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров'я з метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

- запровадження в практику роботи сучасних методів і засобів діагностики та лікування, стандартів і клінічних протоколів надання медичної допомоги;

- проведення профілактичних оглядів;

- надання телемедичної консультативної допомоги іншим закладам охорони здоров'я госпітального округу;

- впровадження в роботу підприємства сучасних методів діагностики та лікування захворювань;

- забезпечення лікувально - охоронного, санітарно - гігієнічного та протиепідемічного режимів;

- проведення медичних втручань за інформованою згодою пацієнта або його законного представника;

- надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до чинного законодавства України;

- взаємодія з іншими суб'єктами надання медичної допомоги, а також з соціальними службами, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями, засобами масової інформації,  громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

Статут КНП , рішення органу управління щодо комунального підприємства
Колцентр (контактні номери)

(048) 705-88-01, (048) 705-88-02 реєстратура;
(048) 7705-88-03 приймальня.

Біографічна довідка керівника

Біографічна довідка керівника КНП «КДЦ № 20» ОМР

          ЮРЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ – народився 02 лютого 1956 року у Кіровоградській області.

          В 1980 році закінчив Одеський медичний інститут ім. Н.І. Пірогова.

З 1981 р. працював у Вільшанській ЦРЛ (Кіровоградська область) на посаді лікаря терапевта. Потім завідувач терапевтичного відділення.

У зв’язку зі зміною місця проживання, в 1985 р. був зарахований на посаду лікаря терапевта ординатора, потім переведений на посаду заступника головного лікаря з поліклінічної роботи міської лікарні № 9.

З 1987 р. працював на посаді головного лікаря поліклініки № 16.

З 2007 р. був призначений на посаду головного лікаря КУ «Міська поліклініка № 20».  

31.10.2018 року Одеською міською радою було прийнято рішення №3882-VІІ «Про припинення комунальної установи «Міська поліклініка № 20» шляхом перетворення у комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр № 20» Одеської міської ради» в якому Юрченко В.В. працював головним лікарем. З 01.04.2019 року розпорядженням міського голови призначен на посаду директора КНП "КДЦ № 20" ОМР. Постійно займається підвищенням своєї кваліфікації, має вищу кваліфікаційну категрію за спеціальністю "Організація та управління охорони здоров'я", загальний стаж роботи 42 роки.

Одним з перших керівників охорони здоров’я впровадив в роботу підпорядкованого ЛПЗ такі нововведення як: електронна реєстратура, електронний реєстр листів тимчасової непрацездатності, електронний реєстр пацієнтів. Усі кабінети лікарів оснащені комп’ютерної технікою, якою довільно володіють співробітники. Неодноразово нагороджувався грамотами управління охорони здоров’я. Користується заслуженим авторитетом у співробітників поліклініки.

Заробітна плата керівника формується відповідно до укладеного контракту  між Одеським міським головою та керівником підприємства. Вона нараховується в межах фонду оплати праці виходячи з установленних:

- посадового окладу в розмірі 15835 гривень і фактично відпрацьованого часу.

Додатково може встановлюватись надбавка за складність, напруженість у роботі в розмірі до 50 відсотків посадового окладу та за роботу за спеціальністю (медична практика) у межах робочого часу на основній посаді з виплатою йому до 25 % від посадового окладу відповідної спеціальності.

При наданні відпустки керівнику також нараховується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Преміювання керівника може бути встановлено у наступних розмірах:

- квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника підприємства;

- рік - у розмірі до двадцяти чотирьох місячних посадових окладів керівника підприємства.

Інформація щодо наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів
Фінансова звітність

Станом на 01.01.2023 року КНП "КДЦ № 20" ОМР боргових зобов'язань перед третіми особами не має. Треті особи таких зобов'язань перед                  КНП "КДЦ № 20" ОМР не мають.

Інвестиційні договори КНП "КДЦ № 20" у 2023 році не укладалися.

Станом на 01.01.2024 року КНП "КДЦ № 20" ОМР боргових зобов'язань перед третіми особами не має. Треті особи таких зобов'язань перед                  КНП "КДЦ № 20" ОМР не мають.

Інвестиційні договори КНП "КДЦ № 20" у 2024 році не укладалися.

20-03-2024

Звіт про виконання фінансового плану ІІІ квартал 2021 року.pdf

20-03-2024

Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року.pdf

19-03-2024

Звіт про виконання фінансового плану за 2023 рік.pdf

19-03-2024

Фінансова звітність за 2023 рік.pdf

18-03-2024

Фінплан на 22 грудня 2023.pdf

25-12-2023

Фінансова звітність на 30 вересня 2023 року.pdf

25-12-2023

Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2023 року.pdf

25-12-2023

Фінансовий план на 27 вересня0002.pdf

20-09-2023

Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2023.pdf

20-09-2023

Фінансова звітність ІІ квартал 2023.pdf

10-08-2023

Фінансовий план на 28 червня 2023 0002.pdf

10-08-2023

фінансова звітність станом на 30 червня 2023р.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за І квартал 2023 року.pdf

17-05-2023

Фінансова звітністьс за 2022 рік.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за 9 місяців 2022 року.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за І півріччя 2022 року.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за І квартал 2022року.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за 2021 рік.pdf

17-05-2023

Фінансова звітність за 9 місяців 2021 року.pdf

17-05-2023

Звіт про виконання фінансового плану за ІІІ квартал 2022 року.pdf

17-05-2023

Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2022 року.pdf

17-05-2023

Звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік.pdf

17-05-2023

Звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік.pdf

17-05-2023

Звіт про виконання фінансового плану за І квартал 2022 року.pdf

17-05-2023

Додатки до звіту про виконання фінансового плану за 2022 рік.pdf

17-05-2023

Додатки до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік.pdf

15-05-2023

Фінплан на 30 березня 2023р.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 31_12_2022.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 01_10_2022.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 01_07_2022.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 01_04_2022.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 01_10_21.pdf

08-05-2023

Фінансовий план на 31_12_21.pdf

12-11-2021

Фінансовий звіт за І Півріччя, 2021р..pdf

12-11-2021

Фінансовий звіт за І Квартал, 2021р..pdf

12-11-2021

Звіт про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2021р..pdf

12-11-2021

Звіт про виконання фінансового плану за І квартал 2021р..pdf

12-11-2021

Фінплан за 1 півріччя 2021 рік.pdf

12-11-2021

Фінплан за 1 квартал 2021 рік.pdf

12-11-2021

Фінплан за 2020 рік.pdf

12-11-2021

Додатки до звіту про виконання фінансового плану за 2020р..pdf

03-06-2021

Звіт про виконання фінансового плану 2020 рік.pdf

03-06-2021

Звіт за 2020 рік.pdf

03-06-2021

Звіт за 9 місяців 2020 року.pdf

03-06-2021

ДАНІ ПРО СПОЖИВАННЯ КОМУНАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ЗА 2020Р..pdf

23-09-2020

Фінансова звітність 2019р..pdf

23-09-2020

Фінансова звітність 2 квартал 2020 року.pdf

23-09-2020

Фінансова звітність 1 квартал 2020 року..pdf
Дані про медичне обладнання підприємства
Прейскурант на платні медичні послуги

Зручності для клієнтів

 • Wi-Fi Зона
  Wi-Fi Зона
 • Парковка
  Парковка

Відгуки

Для публікації на сайті введіть ім’я та email
Залишилось символів - 1000

Відгуки про клініку

 • Марина
  15 грудня, 2023
  Так называемый эндокриног пришла на работу с опозданием в 40 минут в пол. Водников .
  Ни о чем не спросила , посмотрела анализ ттг їж и , с моих же слов , сказала принимать то же , что принимаю .
  В этот же день я попала в ин. Филатова , где у меня нашли  большую анемию и серьезные проблемы со здоровьем .
  Просто там врач оказалась не настолько ценично безразличной , как Катерина , не знаю , слава Богу отчества.
  Гнать взашей таких докторишек .
 • Ольга
  18 жовтня, 2023
  Просто обурює режим роботи кабінету флюрографії. Початок прийому о 9.00. А видача результатів - наступного дня з 13.00 до 14.00. Як працюючій людині з цим впоратися? Головне щоб їм було зручно, а про людей ніхто не думає! ГАНЬБА!
 • Анна
  18 серпня, 2023
  Не приняла на прием ветерана войны сказав что у нее нет попивая чай , у него после контузий упало зрения , выгнала его  с кабинета и сказала что он не один такой , вызвав полицию потому что она нарушила закон , она сказала что он позорище . Человек который добровольно пошел в свои 19 лет защищать детей и женщин ПОЗОРИЩЕ . 1,5 года в горячих точках , все здоровье оставил на войне , и такое неуважение. Нам сказали в регистратуре что у врача может появится время за дополнительную плату. ПОЗОР СИРОТА ИРИНА ПРОСТО ПОЗОР .
 • Сергей
  22 серпня, 2022
  Поликлика никакая, записался за ранее на прием к гастроэтерологу, в день приема приехал, а в регистратуре сказали что моей записи нет. Халатность работников заставляет задуматься о работе всей поликлиники.

Поставити запитання

З метою забезпечення безпеки на час воєнного положення карта прихована.
Телефони
Телефони

+38 0X XXXX

 • +38 048 705 88 01
 • +38 048 705 88 02
 • +38 048 705 88 03
Адреса
Адреса
Графік роботи
Графік роботи
Понеділок-п'ятниця з 8.00-19.00;
Субота, неділя- вихідні.
Графік прийому керівника : понеділок з 10.00 - 13.00
Сподобалось? Поділіться з друзями
Записатись до лікаря Поставити запитання Порушення зору +aA Збільшити шрифт -aA Зменшити шрифт
insert
Купити в один клік
Вiдбiрне